HAVÍŘOV

1) Popis nemovitosti

a) Adresa:
ulice Těšínská č. 1529, Šenov u Ostravy, Moravskoslezský kraj
b) Předmět nájmu:
Předmětem nájmu je skladový areál se skladovými, kancelářskými a ostatními plochami, všechny zapsané na listu vlastnictví č.505 pro k.ú. Šenov u Ostravy, obec Šenov, vedené katasrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj
c) Popis lokality:
Skladový areál se nachází na viditelném místě z ulice Těšínská, na rozhraní mezi Havířovem a Šenovem, po levé straně při jízdě z Havířova do Ostavy, naproti areálu ČSAD Havířov a.s. Vjezd do areálu je umožněn ze západní strany odbočkou z komunikace II/479.
Skladový areál se nachází cca 15 km od Ostravy, cca 35 km od letiště Mošnov u Ostravy a 25 km od hranic s Polskem.
Leží cca 1 km od hlavní trasy ulice Rudná komunikace č.I/11 spojující trasu Ostrava – Český Těšín – Žilina.
d) Dopravní situace:
– Silniční doprava – nejdůležitější silniční komunikací je silnice I.třídy č.I/11, která vede z Ostravy přes Šenov na hranice s PLR a dále směrem na Žilinu, k hranicím se Slovenskou republikou. Ve vztahu k Ostravě vede komunikace č. II/479, která vede souběžně s komunikací č. I/11 a spojuje Šenov s Městskými obvody Ostravy.
– Železniční doprava – přes území obce Šenov prochází jedna železniční trať, a to trať z Ostrava – Havířov – Český Těšín – Žilina – Košice.
– Letištní doprava – ve vzdálenosti cca 35 km se nachází letiště Mošnov u Ostravy.
– Autobusová doprava a Městská hromadná doprava – v blízkosti velkoobchodního skladu se nachází autobusová zastávka s autobusovými linkami spojující Šenov u Ostravy, Frýdek – Místek a s přilehlými obcemi v blízkosti Šenova. Dostupnost skladu je možná i MHD z Havířova a rovněž z Ostravy.
e) Popis nemovitosti
Nemovitost se nachází na okraji obce Šenov při výjezdu na silnici I.třídy č.11 ve směru Havířov – Ostrava. Nabízená nemovitost je dobře viditelná z komunikace II/479 a taktéž dobře dostupná z hlavní trasy spojující Havířov a Ostravu. Skladový areál disponuje komunikaci s napojením na silniční síť. Technická zázemí a infrastruktura umožňuje jeho provoz na velmi dobrém evropském standartu. Skladové prostory jsou dle kolaudačního rozhodnutí využívány ke skladování potravin/ nealko a alko nápoje/, průmyslového zboží a archívu. V areálu se nachází i zahraniční firma jako je Park Lane s.r.o a dále firmy jako Malo-obchodní síť Morava zabývající se distribucí potravin a nápojů, Archív – p. Pastrňák a jiné.
f) Technická specifikace
Velkoobchodní sklad se skládá ze dvou částí. Jedná se o část pozemku parc. č. 3484/6 ve vlastnictví IaM s.r.o. a na pozemku parc.č. 3484/28 ve vlastnictví Polanecké obchodní společnosti a.s..
Sklad je nepodsklepený a skládá se z přízemí, kde je umístěna skladová hala a z I.NP, kde se nachází sociální zařízení, šatny, kanceláře a archív.
Celý skladový areál je oplocený, součástí jsou zpevněné asfaltové plochy. Světlá výška hlavní haly je 8,4m. Parkování je možné na vlastním pozemku na zpevněných plochách.
Objekt skladu v přízemí je vytápěn vzduchotechnikou a prostory kanceláří ústředním topením, a to vše z plynové kotelny o třech kotlích o celkovém výkonu 750kWh.
Osvětlení skladu – elektrické výbojkové, osvětlení nákladních ramp je zářivkové
Areál je připojený na vodu, kanalizaci, TUV – ohřev pomocí plynových ohřívačů. Dešťová kanalizace vyúsťuje do Pežgovského potoka a je napojena na ČOV, což je výhodou skladového areálu, neboť se neplatí srážková voda.

2) Výměry a přehled užitných ploch

Popis ploch Výměra Specifikace ploch
Skladová 2882 m2 Skladová hala – cena 650,-Kč k jednání
Skladová 580 m2 Skladová hala – samostatně menší sklad – cena 350,-Kč
Celková plocha 3462 m2 Celková užitná plocha k nájmu

3) Cena a podmínky nájmu

Cena za nájem areálu: 650,-Kč/m2/rok
Cena za nájem menšího skladu: 350,-Kč/m2/rok
Výše uvedená cena je stanovena pro účely nájmu celého areálu, tedy s celkovou užitnou plochou 3462 m2. Nájem skladového areálu je možný i po jednotlivých částech dle dohody se zájemcem. Podmínky nájemní smlouvy budou řešeny individuálně s konkrétními zájemci o nájem nemovitosti. V případě rozdělení areálu na jednotlivé části bude také stanovena úměrně tomu cena nájmu za jednotlivé části.

Obrázky areálu

hav6

Umístění areálu


Zvětšit mapu